MU Counselling Form

Our Facilities

Examination

 • Circular for Hall Tickets and Internal Marks Submission of M.C.A. (Sem. I To VI) (Revised) Examination, held In December, 2017

 • Circular of Internal marks submission for  M.Com. (Sem.II & IV)(Choice/CBSGS) NOVEMBER, 2017.

 • Circular for Engineering Colleges – Uploading of Internal Marks

 • Circular For accepting the Internal marks & Lower Year GPA of BCom Investment Management, BCom Transport Management, BCom Finance Management, BCom Environmental Management &  Economics examinations.

 • Online form Submission circular of M.Com. (E-Commerce)(Sem.I)(Choice) December, 2017

 • Circular of Online Internal Marks submission for M.M.S. exam

 • University has decided to accept the Internal/ Viva/ Project marks of mentioned courses for examinations held in Second Half Oct./ Nov. 2017

 • Online Internal Marks submission Circular of M.C.A. (Sem. I to VI)(Choice/CBSGS) November, 2017.

 • The M.C.A. candidate allow to appear for the examinations at at the venue which is allotted to him/her for morning session so as to avoid inconvenience to the candidate

 • CIRCULAR – reg. registration of teachers for Second Half 2017 Examinations

 • ऑक्टोबर /नोव्हेंबर २०१७ द्वितीय सत्र २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या कला शाखेच्या पदवी परीक्षेच्या M.A. Sem I & III (CBSGS)/ (CBCS) (Repeater/Fresh) and B.Ed. (2 years) (Sem. I) CBCS या शिक्षणक्रमाचे परीक्षा अर्ज mu.ac.in/portal या वेब लिंक वरून online घेण्यात येणार आहेत

 • The web link for filling up the Internal/ Practical/ Viva/ Project marks details for the examinations held in October/ November 2017

 • डिसेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या  विधी  पदवी LL.B. (3 Year Degress Course) ( Sem I,III & V) and LL.B./B.L.S. (5 Year Degress Course) ( Sem V,VII & IX) या परीक्षांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • २०१७ या वर्षाचे दीक्षांत समारंभाचे पूर्व तयारी चे कामकाज चालू असल्यामुळे दि २० नोव्हेंबर २०१७ ते ३१ जौनउऱ्य २०१८ या कालावधीत पदवी व पदविका प्रमाणपत्राचे वितरण व सर्व बाबींची चौकशी महिन्याच्या पहिल्या व तीस-या आठवड्यात फक्त सोमवार बुधवार शनिवार व महिन्याच्या दुस-या व चौथ्या आठवड्यात सोमवार बुधवार व शुक्रवार या दिवशी हाताळण्यात येईल

 • Circular for B.Pharm.Sc. (Sem.VII)(CBSGS) Internal Marks Submission SH2017

 • To the Principal of the affiliated colleges in Law: Law examinations are postponed

 • द्वितीय सत्र २०१७ माध्ये घेण्यात येणा-या M.Com. (Sem. I & III) (Credit Based & Choice Base या परीक्षांचे परीक्षा अर्ज Online स्वीयकारण्याबाबत तारखांचा तपशील

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक / प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित / संचालित सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक / प्रमुख विद्यापीठ दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक व विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक: QP Code बाबत सूचना

 • ऑक्टोबर २०१७ च्या परीक्षांची पेपर तपासणी द्वारे व या संगणकाद्वारे पेपर तपासणी बाबतच्या सदर प्रशिक्षणाबाबत सर्व विभागानेच संचालक / प्रमुख यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे

 • ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या M.Sc (Sem-I & III, Credit Based & Choice Based) परीक्षांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online स्वीकारण्याबाबत वाढविण्यात आलेल्या तारखांचा तपशील

 • Please do not use the old and existing answerbooks for examinations in the second Hlaf of the year 2017

 • M.Com. (Sem. I, II, III and IV) (CBSGS) नोव्हेंबर २०१७ M.COm. (Sem. I, II, III) (CBCSGS) (Choice Base) द्वितीय सत्र २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या  परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या M.M.S. (Sem- III & iV) (CBSGS) (Repeater) (2014-15 Pattern), M.M.S. (Sem. III) (CBCS & GS) (Regular), M.M.S. (Sem III & IV) (CBSGS) (Repeater) Digital Business Management & M.M.S. (Sem III & IV) (CBCS & GS) (Regular) Digital Business Managementया परीक्षांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online स्वीकारण्याबाबत वाढविण्यात आलेल्या तारखांचा तपशील

 • ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या M.Sc. (Sem-I& III, Credit Based & CHoice Based) या परीक्षांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online स्वीकारण्याबाबत वाढविण्यात आलेल्या तारखांचा तपशील

 • नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या  LL.B.(3 Year Degree Course) (Sem II, Sem iV& Sem VI) and LL.B./ BLS (5year Degree Course) (Sem VI, Sem VIII to Sem X) शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या B.Com. BMS Environmnetal Management & Economics (Sem V & VI), B. Com. (INVESTMENT MANAGEMENT)(Sem. V & VI), B.Com. (TRANSPORT MANAGEMENT)  (Sem. V & VI), B. Com. (FINANCIAL MANAGEMENT) (Sem. V & VI)  शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या विधी शिक्षणक्रमाच्या पदवी परीक्षेच्या LL.B.(3 Year Degree course) (Sem II, Sem IV & Sem VI) and LL.B./ BLS (5Year Degree Course) (Sem VI, Sem VIII to Sem X परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या M.M.M., M.F.M., M.H.R.D.M., M.I.M., M.F.S.M., M.E.M. & M.O.M. (2nd year Sem.I) CBSGS REV and 3rd Year Sem. II CBSGS REV शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या कला शाखेच्या पदवी परीक्षेच्या नमूद केलेल्या शिक्षणक्रमचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in/portal या वेब लिंक वरून घेण्यात येणार आहेत

 • ऑक्टोबर २०१७  मध्ये घेण्यात येणा-या M.Sc. (Sem. I to IV, Credit Based & Choice Based) या परीक्षांचे परीक्षा अर्ज स्वीकारण्याच्या तारखा वाढविण्यात आलेल्या आहेत

 • CIRCULAR – Regarding implementation of OSM Process From SH-2017 Examinations

 • ऑक्टोबर /नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या कला शाखेच्या पदवी परीक्षेच्या नमूद केलेल्या शिक्षणक्रमच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • To the Principals of the affiliated colleges in Science and Commerce: The mentioned examinations are postponed

 • अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेच्या नमूद केलेल्या शिक्षणक्रमच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहेत

 • M.K.C.L. या प्राधिकरणामार्फत Digital University Portal वरून Online घेण्यात येणा-या परीक्षा अर्ज स्विकारण्याबाबतवाढविण्यात आलेल्या तारखा वाढविण्यात आलेल्या आहेत

 • B.Pharm (Sem.VII & VIII) CBSGS , Second Half 2017, online Examination form circular

 • ऑक्टोबर /नोव्हेंबर २०१७ मध्ये विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षासंबंधी काही महत्वाच्या सूचना

 • M.C.A. (ONLINE FORMS SUBMISSION) CIRCULAR

 • 2yr B.Ed. (Sem-I,II, III & IV) CBSGS Examination forms Circular

 • M.K.C.L. या अभिकरणामार्फत Digital University Portal वरून Online घेण्यात येणा-या परीक्षा अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांचा तपशील

 • ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेण्यात  येणा-या  M.Sc.(Sem- I To IV, Credit Based & Choice Based)या परीक्षांचे परीक्षा प्रवेशअर्ज  Online स्वीकारण्यात येतील 

 • CIRCULAR OF REVALUATION & PHOTOCOPY FOR RESULT ANNOUNCED LATER

 • M.A. (Part I & II) परीक्षांचे राखीव ठेवण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल मूल्यांकन झाल्यानंतर जाहीर करण्यात येतील

 • Regarding Revaluation and Photocopy process and fees

 • नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या द्वितीय सत्र २०१७ मध्ये होणा-या परीक्षांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज M.K.C.L. या अभिकरणामार्फत Digital University Portal वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • एप्रिल / मे २०१७ मध्ये घेतलेल्या विविध अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांचे काही विद्यार्थ्यांचे निकाल तांत्रिक अडचणींमळे राखीव ठेवण्यात आहे.

 • Circular- Revaluation/Photocopy form submission of April, 2017 Revaluation and Photocopy application format (Workbook)

 • Re- exam Circular

 • Dormant Examinations Circular

 • LLM CET Results  2017

 • Non-instructional days for the faculties of Law, Commerce and Arts only is extended from 28th – 31st July, 2017

 • VCD – Remuneration for Examination Work

 • Help Desk Numbers for OSM

 • CIRCULAR -Requesting Teachers to report to the CAP Cluster Centers

 • सर्व अभ्यासक्रमांसाठीच्या सत्र १ ते ४ SGPA DU पोर्टल वरून Online भरण्याबाबत

 • CGPA चे Percentage मध्ये रूपांतर करण्याचे परिपत्रक

 • ऑक्टोबर, २०१७ च्या परीक्षेसाठी M.Sc. (Sem. I to IV, CBSGS & Choice Based) या परीक्षांचे परीक्षा अर्ज Online स्विकारण्यात येणार आहेत

 • मार्च/ एप्रिल २०१७ मध्ये घेतलेल्या प्रथम सत्र १ व २ परीक्षेसाठी जे विद्यार्थी अनुपस्थित राहिले अशा विद्यार्थ्याकडून पुर्नपरीक्षा घेण्यासंदर्भात विनंतीपत्र पाठविण्याबाबत

 • Statement of the Balance Stock of the Blank Bar coded answer book of 40 pages & stationary etc.

 • मार्च/ एप्रिल २०१७ च्या परिक्षांसाठी On Screen Marking (OSM) द्वारे उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी नोंदणी न झालेल्या प्राध्यापकांची नोंदणी करणेबाबत परिपत्रक

 • DU Portal वर माहिती Export करण्याबाबत

 • एप्रिल/मे २०१७ मध्ये घेतलेल्या परिक्षांचे अंतर्गत तपशील पाठविण्याबाबतचे महत्वाचे परिपत्रक

 • M.Com. (Sem. I, II, III & IV) (CBGS) & M.Com. (Sem. I & II) (Choice Based) या अभ्याक्रमाचे विद्यापीठाच्या वतीने महाविद्यालयाकडे घेतलेल्या अंतर्गत परिक्षांचे गुण पाठविण्याबाबत

 • CAP CLUSTER CENTRES FOR OSM – ARTS, SCIENCE & COMMERCE

 • To fill up the internal marks for MCA Sem I to VI Revised examination to be held in FH2017.

 • Circular regarding Internal marks submission of M.C.A. (Sem. I to VI)(Revised) examination to be held in FH2017

 • QP Codes for online evaluation 16.05.2017

 • एम. कॉम. सत्र -४ च्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा प्रवेश पत्र Online पाठविण्यात आले आहेत.

 • To allow candidates to appear for examinations at the venue which is allotted to him/ her for the morning session to avoid inconvenience to the candidate.

 • एप्रिल/ मे, २०१७ मध्ये घेतलेल्या विविध अभ्याक्रमांच्या परीक्षांचे Internal/ Practical/ Project/ Viva/ Theory परीक्षांचे गुण व Lower Examination’s SGPA विद्यापीठाकडे सादर करण्याबाबत

 • Hall TIckets, Collegewise Candidtes’ List for M.Com. (Sem. II & IV) (Choice/ CBSGS) examinations are available on University website.

 • The Weblink for accepting the Internal Marks M.Com. (Sem. I to IV) (CBSGS) & M.Com. (Sem. I to II) (Choice Based) examination are available on University website.

 • महाविद्यालयात / संस्थेत शैक्षणिक वर्ष (२०१६-१७) पदवीच्या दुस-या वर्षाला शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची Eligibility Confirmation करून PRN प्राप्त करुन घेण्याबाबत

 • The weblink for accepting the Internal/ Practial/ Viva Project  Marks details for mentioned examinations is avaiable on University website.

 • The weblink for accepting the Internal Marks and lower Examination Report for B.Com. Investment Mgmt., B.Com. transport Mgmt., B.Com. financial Mgmt. and B.Com./bms  Envi. Mgmt & eco. examinations is avaiable on University website.

 • The weblink for accepting the Internal Marks and lower Examination Report for M.M.S. (Sem. III & IV) (CBSGS) (Digital Managmenet) examinations is avaiable on University website.

 • विद्यापीठाच्यावतीने संबंधित महाविद्यालये घेत असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे परीक्षा शुल्काची विद्यापीठाकडे देय असलेली बाकी राहीलेली रक्कम वित्त व लेखा विभागाकडे भरण्याबाबत 

 • To the Directors/ Principals of the affiliated colleges in Technology: Hall Tickets, college wise Candidates’ Lists and link for M.M.S. (Sem. III & IV) (CBSGS) (Regular & Repeater) and M.M.S. (Sem. III to IV) Digital Business Management (CBSGS) examinations May, 2017 is available on University website.

 • To the Directors/ Principals of the affiliated colleges in Technology: Hall Tickets, college wise Candidates’ Lists and link for filling up Internal Marks for M.C.A. (Sem. I to VI) (Choice/ CBSGS/ Bridge) examination May, 2017 is available on University website.

 • To the Directors/ Head of the University Department of Commerce and The Principals of the affiliated colleges in Commerce Hall Tickets, college wise Candidates’ Lists and link for filling up Internal Marks for M.Com. (Sem. I & III) (Choice/ CBSGS) examination May, 2017 is available on University website.

 • Dates regarding acceptance of practical training marks of Law exam

 • एप्रिल/ मे २०१७ च्या परीक्षांसाठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा प्रवेश शुल्क जमा करण्याबाबत

 • LL.B. (3 Year Degree Course) (Sem. I) या परिक्षेचे अर्ज Online स्विकारण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

 • To accept the Internal/Viva/Project marks of the mentioned courses examinations through University of Mumbai’s Digital University Portal only

 • एम. कॉम. सत्र १,२,३ व ४ एप्रिल/ मे २०१७, एम. कॉम. सत्र १ आणि २ (Choice Based)  प्रथम सत्र २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या या शिक्षणक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज Online घेण्यात येणार आहेत.

 • प्रथम सत्र २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या M.A.  (CBCS) (Sem.-II) आणि M.A. (CBSGS) (Sem.-II & IV)  या शिक्षणक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज Online घेण्यात येणार आहेत.

 • प्रथम सत्र २०१७ मध्ये घेण्यात येणा-या विधी पदवी शिक्षणक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज Online घेण्यात येणार आहेत.

 • Circular of Gazzette copy download of M.Com. (Sem.I to IV)(Choice/CBSGS) November, 2016

 • अभियांत्रिकी परिक्षेचे परिक्षा फॉर्म स्विकारण्याबाबत

 • दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या सुविधांबाबतचे सुधारित परिपत्रक

 • मे, २०१७ (प्रथम सत्र २०१७) मध्ये घेण्यात येणा-या 2yr Course B.Ed. Sem- I, II, III & IV शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज Online घेण्यात येणार आहेत

 • मे, २०१७ (प्रथम सत्र २०१७) मध्ये घेण्यात येणा-या M.M.S. शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज Online घेण्यात येणार आहेत

 • प्रथम सत्र १ परिक्षांचे निकालांचे तपशील सादर करण्याबाबत

 • To the Principals/ Directors of affilaited colleges and recognised Institutions of all faculties and Heads of all Departments: The Rate of Remuneration to the teaching and Non-teaching staff engaged in examination work as per the Circular No UG 253 of 2016-17 is applicable with effect form Second half 2017 examinations

 • विद्यापीठाच्या संलग्नित असलेल्या पदव्युत्तर शिक्षणक्रम चालविणा-या महाविद्यालयांच्या प्राचार्य/ संचालक तसेच प्र. संचालक दुर व मुक्त अध्ययन संस्था मुंबई विद्यापीठ: मे, २०१७ (प्रथम सत्र २०१७) मध्ये घेण्यात येणा-या B.Com शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज Online घेण्यात येणार आहेत

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे संचालकय समन्वयक: एप्रिल/ मे २०१७ साठीच्या विद्यापीठाच्या परीक्षाविभागामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षांसंबंधी काही महत्वाच्या सुचना

 • प्रात्यक्षिक परीक्षांचे गुण भरण्याबाबतचे परीपत्रक

 • T.Y.B.A./ B.Com./ B.Sc. Old Course Yearly Pattern चे परीक्षा अर्ज स्विकारण्याबाबतचे परीपत्रक

 • प्रथम सत्र २०१७ (एप्रिल/मे, २०१७) च्या परिक्षेशाठी M.A. (CBGS) (Sem.-I & II) and M.A. (CBSGS) (Sem.-I,II,III & IV) (Fresh & Repeater) शिक्षणक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज online घेण्यात येणार आहेत.

 • MCA Online Forms Dates Circular for First Half of 2017

 • Examination form dates for the First Half Examination 2017 LLB 3 yrs – Sem II to VI and 5 years – Sem V to Sem X

 • The University has decided to accept the Revaluation & Photocopy online form of October 2016 examination

 • Statement of the Balance Stock of Blank Bar coded answer books of 40 pages (Green & Blue Colour) & stationary etc.

 • Choice Based Grading System प्रमाणे Grade Card Specimen Copy

 • Result of Ph.D. Entrance Test- Sept. 2016

 • Circular for Examination from First Half 2017 B.M.M. SEM-V & VI B.ED. SEM II & IV M.A. SEM-II

 • FIRST YEAR SEM I (REPEATER) & SEM II (FRESHER) STUDENTS HALL TICKETS – MKCL PORTAL FOR MARCH 2017 EXAM

 • CBCGS या प्रणालीप्रमाणे प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेबाबतचे परिपत्रक

 • आपल्या महाविद्यालयाचा पदवी प्रदान सोहळा (समारंभ) शनिवार दिनांक २८ जानेवारी २०१७ ते  २८ फेब्रुवारी  २०१७ यादरम्यान घेण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना पदव्या व पदविका वितरित करण्यात याव्यात 

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख,, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेद्राचे संचालक/ समन्वयकः परीक्षेच्या काळामध्ये परीक्षा केद्रांना भेटी देण्यासाठी विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या भरारी पथकास निदर्शनास आलेल्या बाबी 

 • Notification Annual Convocation 2017

 • MFM, MHRDM, MMM, MIM, MEM, MOM – Sem IV and V Examinations to be conducted by the colleges

 • परिक्षा आवेदन पत्र भरण्यापूर्वी PRN निश्चित करण्याबाबत

 • परिक्षांच्या निकालात निदर्शनास येणा-या त्रुटींबाबत

 • Circular regarding date extended for Exam Forms of FYLL.B. (Sem I)(3 yrs Degree Course)

 • The Last Date of submission of application for Revaluation and Photocopy for Second Half 2016

 • प्रथम सत्र २०१७ मध्ये होणा-या परीक्षांचे प्रवेश अर्ज M.K.C.L. या प्राधिकरणामार्फत Digital University Portal वरून Online घेण्याबाबतचे परिपत्रक

 • To the Directors/ Heads, various departments of the University, Principals/ Directors of Affiliated/ conducted Colleges and the Heads of the recognized Institutions: To recommend the names of at least 5 Jr. /Sr. Teachers having experience of more than 5 years working in their colleges and those who will make themselves available to work on Vigilance Squad.

 • संचालक/ प्रमुख वाणिज्य विभाग मुंबई विद्यापीठ प्राचार्य / संचालक, विद्यापीठाशी संलग्नित असलेले वाणिज्य विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी शिक्षणक्रम चालविणारी महाविद्यालये व सहायक कुलसचिव रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्रः M.Com . (Sem. I , II, III & IV) (CBGS) & M.Com. (Sem. I) (CBGS) या अभ्यासक्रमाचे परिक्षाचे अंतर्गत गुण पाठविण्याबाबत

 • ऑक्टो/ नोव्हें २०१६ मध्ये घेतलेल्या परिक्षांचे अंतर्गत गुण स्विकारण्याबाबतचे परिपत्रक

 • University has decided to accept the Internal/ Practical Marks for Two Year B.Ed. (Sem.III) examination held in November, 2016

 • Engineering परिक्षांचे Internal Marks स्विकारण्याबाबत

 • M.K.C.L. च्या पोर्टल वरून ऑनलाईन Internal Marks भरण्याबाबतचे परिपत्रक व ज्या महाविद्यालयांनी Internal Marks  अद्यापही भरलेले नाहित त्यांची यादी

 • एप्रिल/ मे २०१७ च्या परिक्षांसाठी Hard Copy स्वरुपात (ऑफलाईन) स्विकारण्यात येणा-या परिक्षा अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

 • LLB – First Year – Sem I – Examination Form Dates

 • आज दिनांक २५  नोव्हेंबर २०१६ रोजी ओशिवरा परीसरात आग लागल्यामुळे या परीसरातील परीक्षा केंद्रावर आजच्या दुपारच्या सत्रातील परीक्षेसाठी प्रविष्ठ न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेबाबत

 • Principal of affiliated colleges, requested to check data of student’s name sent by email to the colleges which are required for Convocation.

 • परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्वी बाबतचे परिपत्रक

 • To the Directors/ Principals & concerned staff of all Engineering Colleges affiliated to the University of Mumbai: University already started scanning and evaluation Answer books On Screen Marking work for Engineering Exams (Sem. I, II, VII & VIII)

 • To the Directors/ Principals & concerned staff of all Engineering College affiliated to the University: University had already strated scanning and evaluation of Answer books on Screen Marking work for Engineering Exams (Sem I, II, VII & VIII)

 • To the Directors/ Principals/ Head, University Department, affiliated colleges in Management: The Online Internal Marks for M.M.S. (Sem.-III) (CBSGS) examinations will be available on university website.

 • प्रथम वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेच्या परीक्षांच्या नमुना उत्तरपत्रिकेबाबत परिपत्रक

 • University has extended the date of submission of the Internal / Practical/ Viva/ Project marks and the lower Exam Report for M.A. (Sem.-IV) & B.M.M. (Sem.-VI) examinations

 • M.K.C.L. या प्राधीकरणामार्फत परिक्षा अर्ज स्विकारलेल्या परिक्षांचे अंतर्गत गुण स्विकारण्याबाबत परिपत्रक

 • Circular regarding M.Com.(Sem.I)(CBCGS) online form submission extended dates for second half of 2016.

 • Online Circular of Hall Ticket, Collegwise, Internal for M.Com., MCA,MMS examination to be held in Second Half of 2016.

 • दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी घेण्यात येणा-या रात्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या बैठकी संदर्भातील परिपत्रक

 • Circular regarding T.Y. B.Com Sem-V (75:25) & (60:40) Hall Tickets

 • To the Directors/ Heads various Departments of the University, The Principals of all affiliated colleges in Arts and Assistant Registrar Ratnagiri & Thane Sub Centre: Accept the Internal/ Practical/Viva/ Project marks and Lower Exam Report for M.A. (Sem-IV) & B.M.M. (Sem.VI) examination by the respective colleges by online through weblink.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या कला महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ विभाग प्रमुखः M.A. (Sem.-I) (Choice Based Credit Semester System) & (CBSGS) अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज mu.ac.in या वेबलिंक वरून Online स्विकारण्यात येतील

 • To the Principals of the affiliated colleges in Social Work: The Master of Social Work (Sem. I) examination is postponed and will now be held on 25th November, 2016.

 • Orientation Programme for First Year (Arts, Commerce, Science)

 • एमकेसीएल पोर्टल वरून ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यात येणा-या परीक्ष अर्जांची अंतिम मुदत दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित व विद्यापीठ संचालित असलेल्या सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त, शैक्षणिक संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, विविध विद्या शाखांचे अधिष्ठाते, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक तसेच विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्रांचे समन्वयक व सहायक कुलसचिवः दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी होणा-या  परीक्षांकरीता त्यांनी आवश्यक व्यवस्था व परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याची दक्षता घ्यावी.

 • To the Director, Institute of Distance & Open Learning and the Principals of the affiliated colleges in Science: The changes in the dates have been made in the T.Y. B.Sc., M.Sc. (Part I), M.Sc. (Maths. Stats. & Geo.) (Part I), M.Sc. (Parts II) and M.Sc. (Maths. Stats. & Geo.) (Part II) examinations

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या नमुद अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालकः ऑक्टो./ नोव्हें., २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • To the Directors/ Principals/ Head, University Department of Commerce, affiliated colleges in M.Com./ M.C.A. / M.M.S.: The Inward & submission link of Online Examination Forms will be available on Univeristy of Mumbai website.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या नमुद अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालकः ऑक्टो./ नोव्हें., २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या M.C.A. (Sem-I) (CBCGS) अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालकः नोव्हें. २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणारी नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या M.Com. (Sem.I)(CBCGS) अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालकः नोव्हें. २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणारी नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाचे परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या नमुद अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ संचालकः ऑक्टो./ नोव्हें., २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य/ संचालकः ऑक्टो./ नोवेहं., २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या विधी पदवी परीक्षेच्या नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या परीक्षा अर्ज mu.ac.in या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्राचार्य/संचालक: नोव्हेंबर/ डिसेंबर २०१६, घेण्यात येणा-या अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेच्या नमुद केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा प्रवेश अर्ज mu.ac.in  या वेब लिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • College wise Gazette Copy/Result of M.Com.(ALL SEM) (CBGS)

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या कला महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ विभाग प्रमुख: ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर २०१६, M.A. (CBSGS) अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज Online स्विकारण्याच्या तारखांचा तपशील

 • MKCL मार्फत स्विकारण्यात येणा-या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा अर्ज स्विकारण्याची विस्तारीत केलेल्या तारखांचा तपशील

 • Notification for Ph.D. Entrance Test Sept. 2016

 • The Universisty collegewise result gazetter of all M.com (CBSGS) examinations will be made available on their college memail id through PDF file and requested to download through given link

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या सर्व कला  महाविद्यलयांचे प्राचार्य/ संचालक: ऑक्टोबर /नोव्हेंबर, २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या कला शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षेच्या  BMM SEM-V/VI, TWO YEAR B.ED. SEM-I,II,III & M.A. SEM-I,II, III & IV शिक्षणक्रमांच्या  परीक्षेचे प्रवेश अर्ज Online स्विकारण्यात येणार आहेत.

 • To all the Directors/ Heads of the University Departments, Principals of the various Affiliated Colleges/ Institutions: The date of submission of revaluation forms is extended up to 25th August, 2016.

 • ऑक्टो -२०१६ च्या परिक्षांसाठी Hard Copy स्वरूपात स्विकारण्यात येणा-या परिक्षा अर्जाबाबत परिपत्रक

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य/ संचालकः ऑक्टो. / नोव्हें., २०१६ (द्वितीय सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या विधी पदवी परीक्षेचे परीक्षा अर्ज mu.ac.in  या वेबलिंक वरून Online  घेण्यात येणार आहे. 

 • ऑक्टोबर २०१६ मध्ये घेण्यात येणा-या परीक्षांचे अर्ज MKCL मार्फत स्विकारण्याबाबतचे परिपत्रक

 • To the Directors/ Heads of the University Departments, Principals of the various affiliated colleges/ Institutions: To submit the revaluations forms of theory paper of the eligible students on or before 08th August, 2016

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या सर्व कला विद्याशाखा महाविद्यलयांचे प्राचार्य/ संचालक, समन्वयक, रत्नागिरी उपकेंद्रः द्वितीय सत्र २०१६ मध्ये घेण्यात येणा-या नमूद शिक्षणक्रमांच्या  परीक्षेचे प्रवेश अर्ज Online स्विकारण्यात येणार आहेत.

 • To all the Directors / Heads of the University Departments, Director of IDOL, Director of JBIMS, Director of ADMIMS, Director of GICD, The Principal of Sir J. J. College of Architecture and all the Principals / Directors of the affiliated colleges / Institutes: Circular for FEE schedule for Photocopy & Revaluation

 • अभियांत्रिकी परिक्षांचे Sem.- I & II चे SGPI भरण्यासंदर्भातील परिपत्रक

 • LL.M. Entrance Test 2016 seating Arrangements

 • मुंबई विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित/ विद्यापीठ संचालित सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यापीठाच्या दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्रांचे समन्वयक व विद्यापीठच्या ठाणे उपकेंद्राचे मानद सल्लागारः सन २०१४- १५ व सन २०१५ -१६ मधील अवर्षणग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची माहिती देण्याबाबत

 • To all the Principals, Director & Head of the affiliated colleges, Institute & Department of Commerce: To download the semester wise & subject wise marksheets, fillup the Internal marks on or before 17th May 2016 through online.

 • अंतर्गत गुण सादर करण्यासंदर्भातील परिपत्रक

 • Results of Revaluation Cases

 • अभियांत्रिकी परिक्षांचे internal Marks व Lower Exam Report बाबतचे परिपत्रक

 • एप्रिल/ मे २०१६ च्या शिक्षणक्रमांच्या परीक्षांसाठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा प्रवेश शुल्क जमा करण्याबाबत

 • महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे अंर्तगत गुण Online  पाठविण्याबाबत

 • सर्व अभ्यासक्रमांच्या /शिक्षणक्रमांच्या परीक्षांसाठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांची पात्रता निश्चित करून त्याचा तपशील व विद्यार्थ्यांचे प्रथम व द्वितीय वर्षांच्या परीक्षांचे उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण बाबतचा तपशील नोंदविण्याबाबत

 • अभियांत्रिकी परीक्षांचे विद्यार्थी यादी उपस्थिती पत्रके व विद्यार्थ्यांची दैनंदीन आसनक्रमांकाची यादी बाबतचे परिपत्रक

 • विद्यापीठाच्या विविध सर्व शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित व विद्यापीठ संचालित सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहायक कुलसचिवः जी महाविद्यालये चुकीचे SGPA अशा महाविद्यालयांवर एप्रिल / मे, २०१६ पासून पुढे प्रती विद्यार्थी रू ५००/- दंड आकारण्यात येईल.

 • सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्य व सर्व अभ्यागतः परीक्षा नियंत्रकांच्या कार्यालयातील दुरध्वनी बंद असल्यामुळे नविन दुरध्वनी क्रमांक २६५३२०५२ हा चालू करण्यात आला आहे

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या सर्व कला विद्याशाखा महाविद्यालयाचे प्राचार्य/ संचालक, प्राध्यापक-नि- संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, समन्वयक, रत्नागिरी उपकेंद्रः प्रथम सत्र २०१६ मध्ये होणा-या T.Y.B.A. (Sem.-VI) (CBSGS) (75:25 & 60:40) ह्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र Online उपलब्ध होणार आहेत

 • Link for Preexam form for Engineering students

 • Preexam form for MCOM students

 • Preexam form for MCA students

 • Online Documents verification

 • To the Principals of the Constituent/ Affiliated Colleges in the faculty of Science (IT Course): From Second Half 2015 B.Sc.(I.T.) (Sem.-VI) (CBSGS) (75:25) & (60:40) examination papers checked online.

 • Online परिक्षा अर्ज घेतलेल्या शिक्षणक्रमाचे Internal व Practical परिक्षांचे गुणांबाबतचे परिपत्रक

 • To the Directors, IDOL and The Principals of the affiliated colleges: All the Examination papers which were scheduled on 4th May, 2016 have been shifted due to MS-CET examination.

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य/ संचालकः मे, २०१६ (प्रथम सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेच्या नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या परिक्षा अर्ज muexam.mu.ac.in या वेबलिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे.

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित व विद्यापीठ संचालित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाच्या दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे सहायक कुलसचिवः कला विद्याशाखेतील तृतीय वर्षाच्या (Yearly Pattern and Semester Pattern)  वेळापत्रकासंदर्भात काही महत्वाच्या सुचना

 • मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित विधी व व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य/ संचालकः एप्रिल/ मे, २०१६ (प्रथम सत्र २०१६) मध्ये घेण्यात येणा-या विधी पदवी व व्यवस्थापन पदव्युत्तर परीक्षेच्या नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या परिक्षा अर्ज muexam.in या वेबलिंक वरून Online घेण्यात येणार आहे. 

 • Circular for online Examinations Forms of First Half 2016 of M.Com. (Sem.I to IV)(CBSGS) & M.C.A. (I to VI)(CBSGS/BRIDGE) FIRST HALF OF 2016

 • दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासंदर्भात

 • मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचलित महाविद्यालयांचे प्राचार्य़, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक व रत्नागिरी उपकेंद्राचे समन्वयक व ठाणे उपकेंद्राचे सहाय्यक कुलसचिव: आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज स्विकारताना परीक्षा शुल्क हे जुन्या शुल्क रचनेप्रमाणे स्विकारावे

 • To the Directors/ Heads of University Department, Principals of the affiliated Colleges, Heads of the recognized institutions & The Principal of J.J College of Architecture, The University Librarian & Heads of the University Department Liebrary & Information Science, Professor cum Director IDOL and the Assistant Registrar, Univeristy Sub Centre Ratnagiri: To submit the balance stock of blank Bar Coded answer books of 40 pages.

 • The Exam Forms for LL.B. 3/5 years course MMS Sem III-IV (CBSGS) revised course will be made applicable online from 8th February, 2016

 • To all the Principals, Directors/ Head of the all Departments of affiliated colleges/ Institutions/ Conducted Colleges/ University Departments: The University of Mumbai is planning to deliver the Question Papers of First Half 2016 Examinations by DEPD

 • To all the Principals/ Directors/ HOD’s of affiliated/ autonomous colleges/ Institute/ Departments, Director of Institute of Distance and Open Learning and Assistant Registrar/ Coordinator of University Sub Centres (Thane/ Ratnagiri) To fill up/ update the Data Verification Forms

 • Results of Revaluation Cases

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: नमुद केलेल्या शिक्षणक्रमाच्या प्रथम सत्र २०१६ (एप्रिल/ मे) मध्ये होणा-या परीक्षांचे प्रवेश अर्ज M.K.C.L. या अभिकरणामार्फत Digital University Portal वरून online घेण्यात येणार आहे

 • Ph.D. Entrance Test- Jan. 2016

 • Application form for Ph D Entrance Test

 • Day to day Assesment/ Moderation work at CAP Cluster Centers of Commerce Faculty Examination

 • The teachers who are likely to be appointed as paper setters, moderators and examiners for University Examinations they can assign their duties as Vigilance Squad also.

 • To the Directors / Heads of the University Departments, Principals of the Constituent / Affiliated Colleges in the faculties of Arts, Science, Commerce, Engineering etc. The Director of Distance & open learning and the Assistant Registrar of Ratnagiri sub -centre: College should submit application for Revaluation and Photocopy in soft copy and hard copy duly certified fees/due amount and data by the Head of Institution

 • Click Here for Photocopy for Engineering Examination First Half 2015
 • Candidates shall enter their 7 digit seat number. eg: 8508 shall be entered as 0008508
 • सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्यः महाविद्यालयांच्या (क्लस्टरच्या) अंतर्गत येणा-या महाविद्यालयांमध्ये प्रथम सत्र २०१५ च्या परिक्षांसाठी जॉइंट चीफ कंडक्टरची त्वरीत नियुक्ती करून त्यांची नावे व इतर माहिती पाठविण्याबाबत

 • Download workbook for Revaluation & Photocopy

 • Students graduated/ graduating in 2014, please click here

 • Payments towards OSM (On Screen Marking) & Engg Circular

 • Click Here for Photocopy of All Engineering Examination First Half 2015 (Candidates shall enter their 7 digit seat number. eg: 8508 shall be entered as 0008508)

 • For Onscreen Assessment of Engineering Answer Books

 • Valuation

 • Revaluation

 • Application for revaluation/photocopy

 • List of rejected Students of Revaluation & Photocopies (Wrong information submitted by the college i.e. Seat No. , Sub Code)

 • List of rejected Students of Revaluation & Photocopies

 • The Principals of the affilated colleges in Engineering: The chnages in dates have been maded in the B.E. (Sem. VIII) (R 2007) (Production engg.) , (Automobile engg.) and (Bio-Tech engg.)

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठ रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: विद्यापीठ परिपत्रक No.Exam/Sc/642 of 2015 दि. १७ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये M.K.C.L. च्या अभिकरणांमार्फत Online परिक्षाप्रवेश अर्ज स्विकारण्यात आलेल्या शिक्षणक्रमांचा विद्यापीठाच्या वतीने महाविद्यालयाने घेतलेल्या अंतर्गत परीक्षांचे गुण Online पाठविण्याबाबत

 • To the Directors/ Heads various departments of the University, Principals/ Directors of Affiliated/ conducted colleges and the heads of the recognised institutions: The University is in the process of pre examinations work for the examinations to be held in the First/ Second Half of the year

 • Circular for Internal Marks for M.Com Sem – I/II/III/Iv Examination Nov – 2015

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचाल, रत्नागिरी उपकेंद्राचे समन्वयक व ठाणे उपकेंद्राचे सहाय्यक कुलसचिव: प्रथम सत्र २०१६ मध्ये होणा-या परिक्षांचे प्रवेश अर्ज स्विकारण्यासाठी निश्चित केलेल्या नवीन सुधारीत तारखांचा तपशील

 • To the Principals of the affiliated colleges in Engineering: The changes in the dates ( Colleges are not available ) have been made in the F.E. (OLD) (R-2007) & F.E (CBSGS) (R-2012) (All Branches)(Sem. I) examinations.

 • To the Head, University Department of Education and the Principals of the affiliated Colleges in Education: The Education examinations have been postponed due to late admission in the various colleges and term not completed

 • The Heads of recognised Institutions/ University Department and the Principals of the affilliated colleges in Arts, and Science: The said examinations have been postponed again and will now be held as per the Further Revised Programme.

 • To allow candidates to appear for the M.C.A. course various examinations at the venue which is allotted to him/her for the morning session so as to avoid inconvenience to the candidate

 • The date of commencement of I.T. and M.C.A examinations have been postponed

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: ज्या महाविद्यालयांनी अद्यापही विद्यार्थ्यांचे परीक्षा प्रवेश शुल्क विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात जमा केले नसेल किंवा अनावधानाने जमा करणे बाकी राहून गेले असेल अशा महाविद्यालयांनी हे बाकी असलेले/ राहून गेलेले परीक्षा शुल्क दि. २६ नोव्हेंबर २०१५ विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात जमा करावे

 • To the Principals of the affilaited colleges in Aviation: The changes in the dates have been made in the B.Sc. in Aeronautics (Avionics & Mechanical) (Sem-V) (CBSGS) programme

 • To the Heads/ Directors of the University Departments, the Principals of the affilaited Colleges, Heads of the recognised Institutuins, Professor-cum-Director, Institute of Distance Education, Assistant Registrar, University Sub-Centre at Ratnagiri & THane and Chief Conductors/ IT Coordinator at various examinations Centers: The University has provided has Mobile No. for solving the queries/ problems as per table.

 • To the Director of Institute of Distance and Open Learning, the Principals of the affiliated colleges in Arts and the Chief Conductor of the examination: students enrolled for T.Y.B.A. (Yearly) examination prior to the year 1995-96 and the students enrolled through the Institute of Distance and Open Learning the duration of paper VI & IX in different subjects will be 3 hrs.

 • To the Directors/ Heads of the University Departments, Principals/Deans of affiliated colleges, Heads of the Recognised Institutions, I/C Professor-cum-Director, Institute of Distance OPen Learning Education and the Assistant Registrar, University Sub-Centre at Ratnagiri: The Term Work/ Internal/ Project/ Oral Marks prescribed for various subjects at different examinations of the different courses are not sent to the Examination Section by given date or before declaration of respective results/s by respective Colleges/ Institutions.

 • To the Directors/ Heads various Departments of the university, the Principals of all affiliated colleges in Arts, Science, Commerce and Management, Directorof recognised Institute, Preofessor cum Director, Institute of Distance and Open Learning and Assisant Registrars Ratnagiri and Thane Sub Centre: The University has decided to accept the Internal/ Practical/ Viva/ Project Marks of the mentioned courses examinations through University of Mumbai’s Digital University Portal

 • मुंबई विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, विद्यापीठाशी संलग्नित/ विद्यापीठ संचालित कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यवस्थापन महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विद्यापीठाच्या दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, मान्यता प्राप्त संस्थांचे संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्राचे समन्वयक व विद्यापीठाच्या ठाणे उपकेंद्राचे मानद सल्लागार: ऑक्टोबर २०१५ च्या परीक्षांसाठी ज्या अभ्यासक्रमांचे/ शिक्षणक्रमांचे परीक्षाअर्ज M.K.C.L. या अभिकरणांमार्फत Digital University Portal वरून Online घेण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची पात्रता निश्चित करून तपशील व विद्यार्थ्यांचे प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षांचे उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण बाबतचा तपशील Digital University Portal वर नोंदविण्याबाबत

 • To the Principals of the affiliated colleges in Science: The changes in the dates have been made in the M.Sc. and M.Sc. Research (Theory) (Other than Maths. Stats. & Geo.) (Sem-III) (CBSGS) examinations

 • To the Head University Department of Civics and Politics: The changes in the dates have been made in the M.A. (Hons.) in Public Policy (Sem.-I) examination

 • संचालक/ प्रमुख वाणिज्य विद्याशाखेतील पदव्युत्तर शिक्षणक्रम विभाग मुंबई विद्यापीठ, सर्व प्राचार्य/ संचालक विद्यापीठाशी संलग्नित असलेले वाणिज्य विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी शिक्षणक्रम चालविणारी महाविद्यालये व सहय्यक कुलसचिव रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्र: वाणिज्य विद्याशाकेतील M.Com. (Sem.-IV) पदव्युत्तर शिक्षणक्रमासाठी परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यासाटी पात्रता विद्यापीठ अद्यादेश- ५९८२

 • To conduct CAP for assessment/ moderation of answer books at the All Pharmacy Faculty Examinations stated below to be held in th Second Half of the year 2015.

 • To the Principal, K. P. B. Hinduja College of Commerce: The M. Phill. in Commerce examination postponed and will now be held on 17th November, 2015

 • To the Heads of the recognized Institutions/ University Departments and the Principals of the affiliated Colleges in Arts, Commerce and Science: The some examinations have been postponed

 • To the Heads, University Departments of Sociology, Russian and Politics: The some examinations have been postponed

 • विद्यापीठाच्या मुंबई केंद्रां अंतर्गत येणा-या सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य/ केंद्र प्रमुख/ संचालक: अभ्यासक्रमांची परीक्षा दि. ०७ ऑक्टोबर, २०१५ पासून पुढे विद्यापीठाने संकेतस्थळावर दि. २८ सप्टेंबर, २०१५ व ०५ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या आसन व्यवस्थेनुसारच घेण्यात येणार आहे.

 • To the Director, IDOL, the Principals of the affiliated colleges in Science and the Heads of the University Department and Directors recognized Science Institutions: The Applied Components subjects to be held on 6th October & 27th October 2015 should be conducted respective colleges along with the Practical Examination

 • To the Principals of the affiliated colleges in Commerce: The B.Com. (Accouting & Finance) (Sem.-V) (60/40 & 75/25) (CBSGS) examinations which are scheduled to commence on 29th October, 2015 will be held as per Revised programme due to clash with C.A. examination.

 • To the Director, IDOL, the Principals of the affiliated colleges in Science and the Heads of the University Department and Directors recognized Science Institutions: The examination of Applied Components subject treated as cancelled.

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विबागाचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: विद्यापीठ घेत असलेल्या सर्व शिक्षणक्रमाच्या परीक्षांची Daily Pasting द्वितीय सत्र २०१५ (ऑक्टो. २०१५) च्या परीक्षा पासून विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर Daily Pasting या शिर्षकाखाली देण्यात येणार आहे

 • प्रमुख, संचालक, वाणिज्य विभाग, मुंबई विद्यापीठ प्राचार्य/ संचालक, विद्यापीठाशी संलग्नित असलेले वाणिज्य विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी शिक्षमक्रम चालविणारी महाविद्यालये व सहाय्यक कुलसचिव रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्र: M.Com. (Sem.- I, II, III & IV) (CBSGS) या अभ्यासक्रमांचे परीक्षा प्रवेश अर्ज muexam.in/exam-form/ या वेबलिंक वरून Online प्रवेश अर्ज स्विकारण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे

 • To all the Principals, Directors/ Head of the Departments of affiliated Colleges/ Institutions/ Conducted Colleges/ University Departments: The University of Mumbai is planning to deliver the Question papers of Second Half 2015 examinations by DEPD

 • To the Principals of affiliated Colleges/ Heads of University Departments/ Directors of various Institutions affiliated to University of Mumbai and all stakeholders conducting Under Graduate and Post Graduate courses under the Faculty of Arts, Science, Commerce, Law, Education, Fine Arts, Engineering & Technology: The decision of regarding revised examinations fees will be inform on 15th September 2015 till date the colleges are requested to fill up the examinations form as per the existing/ old fees structure.

 • The Principal, J.J. College of Architecture and the Principals of the affiliated colleges in Architecture: The B.Arch. (Sem.-V & VII) examinations is to be treated as cancelled

 • To the Principals of affiliated Colleges/ Heads of University Departments/ Directors of various Institutions affiliated to University of Mumbai and all other concerned stakeholders conducting Under Graduate and Post- Graduate courses under the Faculty of Arts, Science, Commerce, Law, Education, Fine Arts, Engineering & Technology and also for other courses of which examinations are conducted by the University: The resolution passed by the Management Council at its meeting held in 28th May, 2015 the Examination Fees and payment of remuneration for examinations to be held in the Second Half 2015

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: नमुद केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय सत्र २०१५ (ऑक्टो/ नोव्हे २०१५) मध्ये होणा-या परीक्षांचे आवेदनपत्र M.K.C.L. या अभिकरणामार्फत Digital University Portal वरून online घेण्यात येणार आहे

 • LL.B. (3 and 5 Years Course) अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय सत्र २०१५ मध्ये होणा-या परीक्षांचे परीक्षा अर्ज Online स्विकारण्यात येणार आहेत

 • EXAMINATION TIMETABLE B.E. (SEM.-VII) (ALL BRANCHES) EXAMINATIONS

 • To the Directors/ Head of the University of Department, Principals of the Constituent/ Affiliated College in faculites of Arts, Commerce, Science, Law, Engineering & Technology, The Director & Open Learning and The Assistant Registrar of Ratnagiri Sub-Centre: The Last Date of submission of application for Revaluation and Photocopy for First Half 2015

 • MCA Online Examination Form

 • MMS Online Examform Circular (Updated)

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय सत्र २०१५ (ऑक्टो/ नोव्हे २०१५) मध्ये होणा-या परीक्षांचे आवेदनपत्र M.K.C.L. या अभिकरणामार्फत Digital University Portal वरून online घेण्यात येणार आहे

 • M.com (Sem-I)(Sem-II)(Sem-III) & Sem (IV) Exam forms received from online.

 • All Princiapls of Engineering Colleges: THe Mock Drill for DEPDS is scheduled

 • Revised Circular for LLB (3 and 5 Year Course) Online Examination Form Second Half 2015

 • To the Principals of affiliated colleges in Engineering: To furnish the titles of Project work, names of Internal guides and persons who could be considered for appointment as External Examiners etc. for the Project work and oral examinations at B.E. (Sem.-VII) examinations in different brnaches of Engineering to be held on Second Half the year 2015

 • To the Directors/ Head of the University of Departments, Principals of Constituent/ Affiliated College in Faculties of Arts, Commerce, Science, Law, Engineering & Technology, The Directors & Open Learning and Assistant Registrar of Ratnagiri Sub Centre: The last date of application for Revaluation and Photocopy for First Half 2015

 • MMS Online Examination Form Second Half 2015

 • To all the Principals/ Directors/ HOD’s of affiliated/ autonomous collegs/ Institute/ Departments, Director of Institute of Distance and Open Learning and Assistant Registrar/ Coordinator of University Sub Centres (Thane/ Ratnagiri): To fill up/ Update the Data Verification Forms immediately to enable us to process the information for Digital Exam Paper Delivery System for the Half of 2015 examination

 • LLB (3 and 5 Year Course) Online Examination Form Second Half 2015

 • The Principals of hte affilaited colleges in Enginnering: The students those who are pass First Year Second Year and Third year as per Revised -2007 and previous syllabus will be allowed to enter upon B.E. in academic year 2015-16

 • The link for filling up the examinations forms of the students who are passed First year and Second Year and Third Year as per R-2007 and previous syllabus be allowed to enter up B.E. in academic year 2015-16 and Eligible for appearing the special examination only to be conducted as per the university circular will be available on muexam.in

 • B.E. (SEM.-VII) (ALL BRANCHES) EXAMINATIONS Special Exam – 2015

 • विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे संचालक/ प्रमुख, संलग्नित/ संचालित महाविद्यालयांचे प्राचार्य मान्यताप्राप्त संस्थांचे संचालक/ प्रमुख, दुर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे प्राध्यापक नि संचालक, विद्यापीठाच्या रत्नागिरी व ठाणे उपकेंद्राचे समन्वयक व सहाय्यक कुलसचिव: नमुद केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय सत्र २०१५ (ऑक्टो./ नोव्हे. २०१५) मध्ये होणा-या परीक्षांचे आवेदन पत्र M.K.C.L. या अभिकरणामार्फत Digital University Portal वरून Online घेण्यात येणार आहे

 • The Directors/ Heads of the University Departments, Princiapls of the Constituent/ Affiliated College in the faculities of Arts, Commerce, Science, Law, Engineering & Technology, the Director of Open learning and Assistant Registrar of Ratnagiri Sub-Centre: The Application for Revaluation and Photocopy which is held in First Half 2015 will be accepted CD only
 • REVALUATION AND PHOTOCOPY (1st Half 2015)